DEPOLAMA SÖZLEŞMESİ

BENİM DEPOM EŞYA DEPOLAMA SÖZLEŞMESİ

1. TANIMLAR:

1.1. “Depolama Alanı”: Benim Depom’a ait olan veya işletilen depolama alanı.

1.2. “Müşteri”: Sözleşme’nin tarafı olarak, adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilen kişi veya kuruluş.

1.3. “Eşya”: Müşteri tarafından depolama alanına bırakılan eşyalar.

2. DEPOLAMA HİZMETİ:

2.1. Benim Depom, Müşteri’nin eşyalarını belirtilen depolama alanında saklamayı kabul eder.

2.2. Eşyaların depolanma süresi ve ücreti, Benim Depom tarafından belirlenen tarife doğrultusunda belirlenir.

3. EŞYA TESLİMİ VE ALIMI:

3.1. Müşteri, eşyalarını depolama alanına teslim ederken, Benim Depom’un belirlediği prosedürleri takip etmelidir.

3.2. Eşyaların alımı için Müşteri, Benim Depom’un belirlediği prosedürleri takip etmelidir.

4. SORUMLULUKLAR:

4.1. Benim Depom, Müşteri’nin eşyalarını güvenli bir şekilde saklama sorumluluğunu taşır.

4.2. Müşteri, depolama süresi boyunca eşyalarının sigortalanmasından sorumludur.

5. ÜCRET VE ÖDEME:

5.1. Depolama ücreti, Benim Depom tarafından belirlenen tarife göre hesaplanır.

5.2. Müşteri, depolama hizmeti için belirlenen ücreti belirlenen süre içinde ödemekle yükümlüdür.

6. İPTAL VE İADE:

6.1. Müşteri, depolama hizmetinden vazgeçmek istediğinde, Benim Depom’a yazılı bildirimde bulunmalıdır.

6.2. İptal durumunda, Benim Depom depolama süresine göre belirlenen bir iade politikasına tabidir.

7. GENEL HÜKÜMLER:

7.1. Bu sözleşme, tarafların yazılı onayı olmadan başka bir kişi veya kuruluşa devredilemez.

7.2. Taraflar, uyuşmazlıkları çözmek için iyi niyetle müzakerelere gireceklerdir.

Bu eşya depolama sözleşmesi, taraflar arasında yapılan anlaşmanın bir ifadesidir ve yürürlüğe girmesi için tarafların yazılı onayına tabidir.